Kompost, bitkisel ve hayvansal kökenli malzemeninteknolojik bir metoda göre mikroorganizmalartarafından mineralize edilip olgunlaştırılması ileelde edilen çok değerli bir üründür. Kompost, sadece organik gübre değildir, aynızamanda toprak aktivatörü ve toprakdüzenleyicisidir. Gübre toprağa sadece bitkilerin gelişmesi içingerekli besin maddesi kazandırırken kompost, hembesin maddesi hem organik madde kazandırır, hemde toprağın yapısal düzenini sağlar, toprağınkimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirir.

Kompost yapımını etkileyen faktörler

  • Oksijen (havalandırma)
  • Nem (%40-50)
  • Isı
  • C/N oranı
  • Partikül büyüklüğü (2-3 cm)
  • Zaman
  • Mikroorganizmalar