Bitkisel ve hayvansal doku atıklarının toprakla temasa geçip ayrışmaya başlamasından, mineralize oluncaya kadar ayrışmanın farklı aşamalarındaki çeşitli organik bileşiklere organik madde denir. Organik maddeler içerdiği bitki besin maddeleri ve toprakların biyolojik aktivitesini arttırması nedeniyle çok önemlidir. Organik maddenin en önemli unsuru humustur.

Organik maddenin verimle olan bağlantısı asırlar önce anlaşılmış, tarımın ilk yapıldığı zamanlardan bu yana çiftçinin dikkatini çekmiştir. Hiçbir üretim sisteminde toprağa organik maddeyi vermeden başarılı olmak mümkün değildir. Oysa organik madde toprağın canıdır, mayasıdır. Toprağın canlılığı, üretimin sürdürülebilirliği açısında kimyasal gübreden daha önemlidir.

Doğru ve teknoloji kullanılarak üretilen bir kompost yüksek oranda organik madde, aminoasit ve humus içerir. Komposttaki humusun içerisindeki ana bileşenler Hümik asitler ve Fülvikasitlerdir. Hümik asitler toprakta bağlı olan besin maddelerini çözer ve bünyesine alır. Fülvik asitler çözünen besin maddelerinin bitki tarafından kolay bir şekilde alınmasını sağlar.